top of page

 Vaktmester og renhold 

Profesjonelle og erfarne vaktmestere 

-Vedlikeholdsoppgaver og små reparasjoner av sement,jern,tre,gips, asfalt, malt.

-Sjekk og skift av lyskilder, lyspærer, lysstoffrør.

-Vedlikehold, rydding, feiing,spyling,snømåking og strøing.

-Flytting/montering og service

-Gressklipping,kantklipping,beskjæring av hekker og planter

-Renhold av avfallsrom, utstyr og fellesarealer

-Søppelhåndtering/vask av søppelrom og utstyr

-Fjerning av søppel

Renhold 
Vi tilbyr daglig eller periodisk renhold av kontorer,fellesareal i borettslag og sameier med miljøvennlig renholdsmidler.
 
Landskaps
Offentlige grøntområder
Privat og offentlig hage
bottom of page